Puhastus-protsessi 4 elementi

Kõikide puhastusprotsesside lõpptulemuse määravad ära 4 põhielementi – aeg, puhastusaine, temperatuur ja energia.

Aeg

Aeg on vajalik selleks, et puhastusaine/kemikaal saaks täita oma põhifunktsiooni, milleks on mustuse lahtileotamine materjalilt.Üldiselt kehtib ka reegel, et mida rohkem puhastusainel toimida lastakse, seda parem on ka tulemus. Kindlasti tuleks järgida tootja poolt etteantud juhiseid, sest aineid ei tohi ka liiga kauaks seisma jätta.

Puhastusaine/kemikaal

Õige puhastusaine valik puhastuse jaoks on kindlasti üks tähtsamaid elemente puhastusprotsessis. Enne puhastusamise alustamist tuleks kindlasti veenduda, kas one tegemist ikka kõige sobivama puhastusainega teie probleemi jaoks. Puhastusaine valikul peab silmas pidama teatud faktoreid:

  • mis liiki mustusega on tegemist
  • mis materjalist on puhastatav pind
  • kas puhastatavat pinda võib töödelda näiteks aluselise, heppelise või hoopis neutraalse puhastusainega
  • jne.

Temperatuur

Temperatuur on samuti väga tähtis element kogu puhastusprotsessi juures. Paljude puhastuainete puhul kehtib reegel – mida soojem lahuse temperatuur, seda parem puhastustulemus. Samuti võib teatud juhtudel ka puhastatavat pinda (ahjud, pliidid jne.) soojendada eelnevalt, et puhastusaine paremini mõjuks. Happeliste puhastusainete puhul tuleks aga temperatuur, nii lahusel kui ka puhastataval pinnal võimalikult madalal hoida.

 Energia (käsitsi mõjutamine või mehaaniline mõjutamine)

Nühkimine või küürimine aitavad puhastusained paremini jaotada puhastatavale pinnale ning kiirendavad puhastusaine imbumist mustusesse. Samuti aitab mehaaniline mõjutamine mustust pinnalt lahti saada, et seda oleks kergem ära loputada või kokku koguda.

PARIM TULEMUS. Selleks et saavutada puhastamisel parim tulemus, peavad kõik neli elementi olema rakendatud korrektses vahekorras ja koguses. Selleks tuleks jälgida tootja poolt etteantud juhiseid.

JUHUL KUI PUHASTUSAINE EI TOIMI…

…kontrollige, kas teie kasutuses olev puhastusaine on mõeldud konkreetse mustuse eemaldamiseks

…kontrollige, kas lasite puhastusainel piisavalt kaua toimida

…kas rakendasite piisavalt energiat mustuse eemaldamiseks

…kontrollige, kas puhastatava pinna temperatuur on vastavuses puhastusaine tootja poolt soovitatud temperatuuriga

…kontrollige, kas puhastusaine lahuse kontsentratsioon on õige

…kontrollige, kas puhastusaine lahuse temperatuur on on tootja poolt soovitatud temperatuuriga

Shopping Cart